Lacquer School Tay Ho

Lacquer School Tay Ho (từ 2012) là một lựa chọn thú vị dành cho những người quan tâm đến Sơn mài - một loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam. Lớp học dành cho mọi đối tượng, đã am hiểu hội hoạ hoặc chưa từng cầm cọ vẽ. Chúng tôi chào đón cả người Việt Nam và người nước ngoài ở mọi lứa tuổi, chỉ cần bạn có niềm đam mê và mong muốn tìm hiểu nghệ thuật.

Sơn Mài là gì?

Sơn Mài là một loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, là sự phát triển từ nghề sơn ta, vốn được dùng phủ ngoài tượng thờ, hoành phi và đồ nội thất để giữ độ bền và bóng qua hàng trăm năm. Năm 1925, trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương được thành lập, các giáo sư người Pháp và nghệ nhân sơn ta Việt Nam đã mang kiến thức hội hoạ từ khắp nơi trên thế giới vào giảng dạy. Các vật liệu mới như vỏ trứng, vỏ trai được tìm tòi và kĩ thuật mài được đưa vào, từ đó nghề sơn ta phát triển thành nghệ thuật Sơn mài độc đáo của Việt Nam.


Gặp gỡ hoạ sĩ

Hoạ sĩ - Giáo Sư Trần Anh Tuấn

TRAN Anh Tuan is a Lacquer Art artist and Head of Lacquer Art, Faculty of Traditional Fine Arts, Hanoi University of Industrial Fine Arts. He has been pursuing Lacquer Art for 32 years now and has a great passion for creating paintings of this form. Therefore, he hopes to spread his love for this traditional Vietnamese art form to domestic and international friends.

Cảm nhận Học viên

Mio - Japan
Allison - Australia
Hai Tám Chín - Vietnam
Lisa, Chelsea - Australia
Marifer - Colombia
Caroline, Pierre-Jean - France

Học viên trên toàn Thế giới

Nội dung

Click on the photos below to discover more about us!

Scroll to Top